Luister

Luister op deze pagina naar de Martinus Cantorij.

Ye choirs of new Jerusalem Richard Shephard Zuiderkerk Enkhuizen 26-5 2024

God so loved the world John Stainer Zuiderkerk Enkhuizen 3-3-2024

Ave Verum William Byrd Zuiderkerk Enkhuizen 3-3-2024

Preces Egbert Wassink Zuiderkerk Enkhuizen 3-3-2024

Responses Egbert Wassink Zuiderkerk Enkhuizen 3-3-2024

Gabriel’s message arr. E. Pettman 16-12-2023 Urbanuskerk Ouderkerk a/d Amstel